Sản Phẩm

Khuôn 40 trơn

Khuôn kích thước 400*400*40mm, bề mặt trơn không hoa văn.

Số viên/m2: 6.25 viên

Khuôn trơn

Khuôn trơn

Hỗ trợ trực tuyến