Sản Phẩm

Khuôn Bông vạn thọ

Khuôn nhựa hoa văn bông vạn thọ, kết hợp cả bóng, nhám và sỏi trên bề mặt.

Kích thước: 30 x 30 x 5cm

Khuôn hoa văn bông thọ

Hỗ trợ trực tuyến