Sản Phẩm

Khuôn chữ I

Khuôn trồng cỏ hình chữ I. Có hai loại:

             - Khuôn bề mặt bóng: Kích thước 205*182.5*45mm.

             - Khuôn bề mặt nhám: Kích thước 195*164*60mm

Số viên/m2: 32 hoặc 38 viên

 

Khuông chữ IKhuôn chữ IKhuôn Chữ I

Hỗ trợ trực tuyến