Sản Phẩm

Khuôn con sâu nhám

Khuôn nhựa con sâu (zizac) bề mặt bóng, bề mặt nhám có chiều dầy từ 5-8cm

Số viên/m2: 40 viên

 

Khuôn con sâu nhám

Khuôn con sâu nhám

Hỗ trợ trực tuyến