Sản Phẩm

Khuôn con sâu

Khuôn nhựa con sâu (zizac) bề mặt bóng, bề mặt nhám có chiều dầy từ 5-8cm

Số viên/m2: 40 viên/m2

Khuôn con sâu

Khuôn con sâu

Hỗ trợ trực tuyến