Sản Phẩm

Khuôn giẻ quạt

Khuôn nhựa đúc gạch hoa văn giẻ quạt.

Kích thước: 245 x 245 x 45 mm hoặc 298 x 298 x 50 mm

Khuôn giẻ quạt

Khuôn giẻ quạt

Hỗ trợ trực tuyến