Sản Phẩm

Khuôn mũi tên

Khuôn vuông kích thước 29.5 x 29.5 x 4.5cm, hoa văn mũi tên.

Số viên/m2: 11.5 viên/m2

Mã sản phẩm: DV-17

 

Khuôn Vuông Đại ViễnKhuôn Vuông Đại Viễn

Hỗ trợ trực tuyến