Sản Phẩm

Khuôn Tây Ban Nha chống trơn

Khuôn nhựa hoa văn Tây Ban Nha có nút tròn chống trơn.

Mã sản phẩm: DV-18

Số viên/m2: 16 viên

Kích thước: 250 x 250 x 45cm

 

Khuôn nhựa hoa văn Đại ViễnKhuôn nhựa hoa văn Đại Viễn

 

Hỗ trợ trực tuyến