Sản Phẩm

Ống Vãi Địa Phức Hợp Bờ Biển

Giới thiệu về giải pháp ống vải địa phức hợp một giải pháp mới cho chống sạc lở bờ biễn (đường kính ống này 12m). Sau đây là một số hình ảnh trực quan về ống vải địa này:

Ống vải địa bảo vệ bờ biển

Ống vải địa bảo vệ bờ biển

Ống vải địa bảo vệ bờ biển

Ống vải địa bảo vệ bờ biển

Ống vải địa bảo vệ bờ biển

Ống vải địa bảo vệ bờ biển

Ống vải địa bảo vệ bờ biển

Ống vải địa bảo vệ bờ biển

Ống vải địa bảo vệ bờ biển

 

Hỗ trợ trực tuyến