Sản Phẩm

Ống Vãi Địa Phức Hợp Chân Đê

Giới thiệu về giải pháp ống vải địa phức hợp một giải pháp mới cho bờ kè chân đê (đường kính ống này 12m). Sau đây là một số hình ảnh trực quan về ống vải địa này:

 

Ống vãi đại phức hợp

 

Ống vãi đại phức hợp

Ống vãi đại phức hợp

Ống vãi đại phức hợp

Ống vãi đại phức hợp

Ống vãi đại phức hợp

Ống vãi đại phức hợp

Hỗ trợ trực tuyến