Sản Phẩm

Oxit sắt đen

Bột màu gốc oxit sắt, có thể ứng dụng cho các ngành như : sơn, gốm sứ, vật liệu xây dựng...

Xuất xứ: Trung Quốc

Oxit sắt đen Đại Viễn

Hỗ trợ trực tuyến